۱۶ میلیمتر

مشاهده همه 3 نتیجه

  • سنگ چینی - کریستال نیریز
  • اسلب چینی نیریز
  • سنگ اسلب کریستال نیریز - چینی نیریز
  • سنگ چینی نیریز بوشهمر
  • سنگ چینی نیریز بوشهمر چرمی

سنگ چینی نیریز

۳۸۰,۰۰۰ تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان
  • مرمریت صلصالی
  • دسته سنگ مرمریت صلصالی درجه یک
  • Silky marble
  • مرمریت صلصالی

سنگ صلصالی یاسی

۳۳۰,۰۰۰ تومان