کف پوش

کف پوش های تولیدی که غالبا (به جز موارد کفپوش های سیمانی پلیمری بدون طرح سنگ ) میتوان به واسطه شباهت آن ها به سنگ، لقب سنگ مصنوعی در کفپوش را به آن ها داد. 

مشاهده همه 20 نتیجه