کف پوش

کف پوش های تولیدی که غالبا (به جز موارد کفپوش های سیمانی پلیمری بدون طرح سنگ ) میتوان به واسطه شباهت آن ها به سنگ، لقب سنگ مصنوعی در کفپوش را به آن ها داد.

نمایش 1–24 از 29 نتیجه

 • موزاییک پرسی آرسام
 • موزاییک پرسی آرسام
 • موزاییک پرسی آرسام
 • موزاییک پرسی آرسام
 • موزاییک پرسی آرسام

موزاییک پرسی آرسام

۹۵,۰۰۰ تومان
 • موزاییک پرسی ایلیا
 • موزاییک پرسی ایلیا

موزاییک پرسی ایلیا

۹۵,۰۰۰ تومان
 • موزاییک پرسی باراد
 • موزاییک پرسی باراد
 • موزاییک پرسی باراد
 • موزاییک پرسی باراد

موزاییک پرسی باراد

۹۵,۰۰۰ تومان
 • موزاییک پرسی پرهام 
 • موزاییک پرسی پرهام 

موزاییک پرسی پرهام

۹۵,۰۰۰ تومان
 • موزاییک پرسی رادین
 • موزاییک پرسی رادین
 • موزاییک پرسی رادین

موزاییک پرسی رادین

۹۵,۰۰۰ تومان
 • موزاییک پرسی شایان
 • موزاییک پرسی شایان
 • موزاییک پرسی شایان
 • موزاییک پرسی شایان
 • موزاییک پرسی شایان

موزاییک پرسی شایان

۹۵,۰۰۰ تومان
 • موزاییک پرسی ماهور
 • موزاییک پرسی ماهور
 • موزاییک پرسی ماهور

موزاییک پرسی ماهور

۹۵,۰۰۰ تومان
 • موزاییک پرسی نیکان
 • موزاییک پرسی نیکان
 • موزاییک پرسی نیکان

موزاییک پرسی نیکان

۹۵,۰۰۰ تومان
 • موزاییک پرسی هیراد
 • موزاییک پرسی هیراد
 • موزاییک پرسی هیراد

موزاییک پرسی هیراد

۹۵,۰۰۰ تومان