سایر

مشاهده همه 19 نتیجه

 • جدول سنگی
 • جدول سنگی گرانیت پالت شده برای صادرات
 • جدول سنگی گرانیت
 • جدول سنگی گرانیت پالت شده

جدول سنگی

۵۵۰,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هر متر مربع
انگور سنگی

انگور سنگی

۵۸۰,۰۰۰ تومان
پایه گلدان سنگی آسا

پایه گلدان سنگی آسا

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پایه گلدان سنگی بهار

پایه گلدان سنگی بهار

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ستون سنگی فانوس

ستون سنگی فانوس

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • سر - کله شیر سنگی
 • کله سنگی شیر

سر – کله شیر سنگی درجه ۱

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • سردر هور - سردر سنگی خورشید

سردر ورودی سنگی هور

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • سیب سنگی - میوه سنگی
 • سیب سنگی - میوه سنگی
 • دو سیب سنگی - میوه سنگی
 • سیب دکوری سنگی مرمر

سیب سنگی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • سینی مزه سنگی
 • سینی مزه سنگی با سنگ مرمر

سینی مزه سنگی

۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • مهره های شطرنج سنگی
 • شطرنج سنگی

شطرنج سنگی

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
قاب آینه تاج گل

قاب آینه تاج گل

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
قاب آینه دیبا

قاب آینه دینا

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • گلابی سنگی - میوه سنگی
 • گلابی سنگی - میوه تزیینی سنگی

گلابی سنگی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
گیلاس سنگی

گیلاس سنگی

۲۱۰,۰۰۰ تومان
نیمکت سنگی رویال

نیمکت سنگی رویال

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • نیمکت سنگی
 • نیمکت سنگی باغ - نیمکت سنگی حیاط

نیمکت سنگی ساده

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نیمکت سنگی مشکی مدرن

نیمکت سنگی مدرن

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان