معرفی برترین سایت های حوزه صنعت سنگ ایران

10 وب سایت برتر صنایع سنگ ایران

این محتوا در حال تکمیل و بروز رسانی است…

به جهت بروز بودن بر اساس عملکرد وب سایت ها

در این نوشته سعی بر آن شده تا برترین سایت های حوزه صنعت سنگ ساختمانی را معرفی کنیم. ملاک برترین سایت سنگ بودن را شاخص های زیر در نظر گرفتیم و شایان ذکر است که این به هر حال نظر گروهی تحقیقات و توسعه بازار مجموعه سنگ وزین بوده که در این زمینه تحقیقات قابل توجهی در سه مرحله (شناسایی – تحلیل – مقایسه) توسط کارشناسان مربوطه (محتوایی – رابط کاربری – نرم افزاری – سئو ) بررسی گردیده است. در این مقایسه سایت سنگ وزین به طور کل، فاکتور گرفته شده است.

10 وب سایت برتر صنایع سنگ ایران

شاخص های مد نظر قرار گرفته شده برترین سایت های حوزه سنگ

 • قیمت بروز: درج قیمت برای محصولات و بروز بودن قیمت ها بر اساس آخرین تغییرات بازار
 • اعتبار محتوا: درستی اطلاعات درج شده درباره سنگ ها مانند نحوه کاربری و مشخصات فنی و …
 • کیفیت دیداری محتوا: رعایت اصول درج محتوا و بکار گیری عکس ها و فیلم به جهت ترغیب و ضایت کاربر
 • میزان و رتبه پوشش کلمات کلیدی مرتبط در موتور های جستجو
 • حجم محتوا: میزان محصولات، بلاگ ها و صفحات درج شده
 • طراحی رابط کاربری: زیبایی و سهولت درسترسی برای کاربران با دیوایس های متنوع
 • سرعت بارگذاری: سرعت بارگذاری محتوا و بررسی عملکرد بهینه. بررسی شده توسط ابزار های اعتبار سنجی و همچنین کارشناس بهینه سازی
 • قدمت و اعتبار دامنه: بررسی فاکتور DA – PA – SS- PQ – OS – و قدمت دامنه به همراه میزان محبوبیت برای موتورهای جستجو
 • تکنولوژی بکار رفته: بررسی زیر ساخت برنامه سایت – ماژول ها و امکانات و تکنولوژی های کار گرفته شده

منبع فهرست بررسی

در این بررسی، منبع ما برای لیست سایت ها جهت بررسی، آنالیز رتبه های کلمات کلیدی بر روی حدود ۱۵ واژه های عمومی سنگ ساختمانی در تابستان ۱۴۰۲ بوده است که در همه واژه ها ۲۰ مورد اول بررسی شده است.


آنلاین سنگ

onlinesang.com

بررسی محتواییامتیاز از ۵
قیمت بروز⭐️⭐️⭐️⭐️
اعتبار محتوا⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
کیفیت دیداری محتوا⭐️⭐️⭐️
حجم محتوا⭐️⭐️⭐️⭐️
بررسی زیرساختیامتیاز از ۵
طراحی رابط کاربری⭐️⭐️⭐️⭐️
سرعت بارگذاری⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
قدمت و اعتبار دامنه⭐️⭐️⭐️
تکنولوژی بکار گرفته شده⭐️⭐️⭐️⭐️


سایت آتا سنگ

atasang.com

بررسی محتواییامتیاز از ۵
قیمت بروز⭐️⭐️⭐️
اعتبار محتوا⭐️⭐️
کیفیت دیداری محتوا⭐️⭐️⭐️
حجم محتوا⭐️⭐️
بررسی زیرساختیامتیاز از ۵
طراحی رابط کاربری⭐️⭐️⭐️⭐️
سرعت بارگذاری⭐️⭐️⭐️⭐️
قدمت و اعتبار دامنه⭐️⭐️⭐️
تکنولوژی بکار گرفته شده⭐️⭐️


سایت انبار سنگ

anbarsang.ir

بررسی محتواییامتیاز از ۵
قیمت بروز⭐️⭐️
اعتبار محتوا⭐️⭐️⭐️⭐️
کیفیت دیداری محتوا⭐️⭐️
حجم محتوا⭐️⭐️
بررسی زیرساختیامتیاز از ۵
طراحی رابط کاربری⭐️⭐️⭐️
سرعت بارگذاری⭐️⭐️⭐️⭐️
قدمت و اعتبار دامنه⭐️⭐️
تکنولوژی بکار گرفته شده⭐️⭐️⭐️⭐️


سایت ایران اسلب

iranslab.com

بررسی محتواییامتیاز از ۵
قیمت بروز
اعتبار محتوا⭐️⭐️
کیفیت دیداری محتوا⭐️⭐️
حجم محتوا⭐️⭐️⭐️
بررسی زیرساختیامتیاز از ۵
طراحی رابط کاربری⭐️⭐️⭐️⭐️
سرعت بارگذاری⭐️⭐️⭐️⭐️
قدمت و اعتبار دامنه⭐️
تکنولوژی بکار گرفته شده⭐️⭐️


سایت معدن سنگ

madanesang.com

بررسی محتواییامتیاز از ۵
قیمت بروز⭐️⭐️⭐️⭐️
اعتبار محتوا⭐️⭐️⭐️
کیفیت دیداری محتوا⭐️⭐️
حجم محتوا⭐️⭐️⭐️
بررسی زیرساختیامتیاز از ۵
طراحی رابط کاربری⭐️⭐️
سرعت بارگذاری⭐️⭐️⭐️
قدمت و اعتبار دامنه⭐️⭐️
تکنولوژی بکار گرفته شده⭐️⭐️


سنگ لند

sangland.ir

بررسی محتواییامتیاز از ۵
قیمت بروز
اعتبار محتوا⭐️⭐️
کیفیت دیداری محتوا⭐️
حجم محتوا⭐️⭐️⭐️
بررسی زیرساختیامتیاز از ۵
طراحی رابط کاربری⭐️⭐️
سرعت بارگذاری⭐️⭐️⭐️
قدمت و اعتبار دامنه⭐️
تکنولوژی بکار گرفته شده⭐️⭐️⭐️


سنگ یاب

sangyab.com

بررسی محتواییامتیاز از ۵
قیمت بروز
اعتبار محتوا⭐️⭐️
کیفیت دیداری محتوا⭐️⭐️
حجم محتوا⭐️⭐️⭐️
بررسی زیرساختیامتیاز از ۵
طراحی رابط کاربری⭐️⭐️⭐️⭐️
سرعت بارگذاری⭐️⭐️⭐️⭐️
قدمت و اعتبار دامنه⭐️⭐️
تکنولوژی بکار گرفته شده⭐️⭐️⭐️


سنگ۹۸

sang98.ir

بررسی محتواییامتیاز از ۵
قیمت بروز
اعتبار محتوا⭐️⭐️⭐️
کیفیت دیداری محتوا⭐️⭐️⭐️
حجم محتوا⭐️⭐️
بررسی زیرساختیامتیاز از ۵
طراحی رابط کاربری⭐️⭐️⭐️
سرعت بارگذاری⭐️⭐️⭐️⭐️
قدمت و اعتبار دامنه⭐️
تکنولوژی بکار گرفته شده⭐️⭐️⭐️


ملت سنگ

mellatsang.ir

بررسی محتواییامتیاز از ۵
قیمت بروز
اعتبار محتوا⭐️
کیفیت دیداری محتوا⭐️⭐️
حجم محتوا⭐️⭐️⭐️
بررسی زیرساختیامتیاز از ۵
طراحی رابط کاربری⭐️⭐️
سرعت بارگذاری⭐️⭐️⭐️⭐️
قدمت و اعتبار دامنه⭐️
تکنولوژی بکار گرفته شده⭐️⭐️


ابر سنگ

abarsang.com

بررسی محتواییامتیاز از ۵
قیمت بروز⭐️
اعتبار محتوا⭐️⭐️⭐️
کیفیت دیداری محتوا⭐️⭐️⭐️
حجم محتوا⭐️⭐️⭐️⭐️
بررسی زیرساختیامتیاز از ۵
طراحی رابط کاربری⭐️⭐️
سرعت بارگذاری⭐️⭐️⭐️
قدمت و اعتبار دامنه⭐️⭐️
تکنولوژی بکار گرفته شده⭐️⭐️


کارینو استون

karinostone.com

بررسی محتواییامتیاز از ۵
قیمت بروز⭐️⭐️⭐️
اعتبار محتوا⭐️⭐️
کیفیت دیداری محتوا⭐️⭐️
حجم محتوا⭐️⭐️⭐️
بررسی زیرساختیامتیاز از ۵
طراحی رابط کاربری⭐️⭐️
سرعت بارگذاری⭐️⭐️⭐️
قدمت و اعتبار دامنه⭐️⭐️
تکنولوژی بکار گرفته شده⭐️⭐️

سایر وب سایت های بررسی شده

در بررسی به عمل آمده وب سایت های زیر نیز بررسی گردید که به دلیل عدم کسب رتبه حداقلی در لیست اصلی قرار نگرفته اند.

 • سنگ شهر sangeshahr.com
 • دنیای سنگ اسپادانا bazzarstone.com
 • کیا استون kiastone.com
 • میرزایی استون mirzaeestone.com
 • آتی سنگ atisang.com
 • رادیان استون radianstone.com
 • همراه سنگ hamrahsang.com
 • آرا استون arastone.art
 • ذوالفقار استون zolfagharstone.com
 • کریستال استون kristalstone.ir
 • اورانوس استون uranus-stone.com
 • رادستون raadstone.com
 • نوین استوار novinostovar.ir
 • هویدا استون hoveydastone.com
 • درنیکا استون dornikastone.com
 • ارس استون arasstone.ir
 • بازار استون bazzarstone.com
 • بازار سنگ پایتخت مرزداران bazarsangpaytakht.com
 • بازار سنگ ایران bazarsang.com
 • بازار سنگ اصفهان bazaarsang.com
 • نگار سنگ negar-sang.ir
 • سنگ ثابتی sabetistone.com
 • سنگ نمونه nemoonestone.com
برچسب‌ها :


انتشار در: 3 تیر, 1402
بروز رسانی در: 4 تیر, 1402
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ضامن کیفیت رضایت و اطمینان خاطر از خرید
تحویل سریع بارگیری از نزدیک ترین محل تولیدی
ضامن قیمت راهبرد ما، سود کمتر - فروش بیشتر
باشگاه مشتریان تخفیفات - شرایط ویژه فروش
شگفتانه وزین
شگفتانه وزین (مصنوعات سنگی)
تخفیف!
 • سنگ تراورتن عباس آباد سورت ۱
 • سنگ عباس آباد 40 طولی سورت 1

تراورتن عباس آباد سورت ۱

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
 • سنگ تراورتن عباس آباد سورت 3 دی ماه ۴۰۱
 • سنگ تراورتن عباس آباد سورت ۴ دی ماه ۴۰۱
 • سنگ تراورتن عباس آباد سورت 3 دی ماه ۴۰۱ از روبرو
 • سنگ تراورتن عباس آباد سورت 3 دی ماه ۴۰۱ از زاوبه کناری

سنگ تراورتن عباس آباد سورت ۳

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
 • نمای ۴ دسته سنگ نما عباس آباد سوپر
 • تراورتن عباس آباد سوپر نمای دسته سنگ از کنار
 • تراورتن عباس آباد سوپر نمای ۴ دسته سنگ از روبرو
 • سنگ شمش عباس آباد سوپر
 • بافت و طرح عباس آباد سوپر

سنگ تراورتن عباس آباد سوپر

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان