ابزار سنگ مصنوعی

مشاهده همه 24 نتیجه

ابزار مصنوعی تاج

ابزار مصنوعی تاج

۴۳۵,۰۰۰ تومان
ابزار مصنوعی جرز

ابزار مصنوعی جرز

۴۳۵,۰۰۰ تومان
ابزار مصنوعی گلبرگ

ابزار مصنوعی گلبرگ

۲,۰۱۵,۰۰۰ تومان
براکت آچیلا

براکت آچیلا

۹۰۰,۰۰۰ تومان
براکت انجیری

براکت انجیری

۲۹۵,۰۰۰ تومان
براکت رافیدو

براکت رافیدو

۳۳۵,۰۰۰ تومان
براکت ژولیوس - ابزار پیش ساخته شبه کورین

براکت ژولیوس

۳۴۵,۰۰۰ تومان
براکت طاووس

براکت طاووس

۷۷۸,۰۰۰ تومان
براکت فلیوم - ابزار پیش ساخته شبه کورین

براکت فلیوم

۲۹۵,۰۰۰ تومان
براکت فیدل - ابزار پیش ساخته شبه کورین

براکت فیدل

۱۴۰,۰۰۰ تومان
براکت فیکوس - ابزار پیش ساخته شبه کورین

براکت فیکوس

۱۹۵,۰۰۰ تومان
براکت قو - ابزار نمای پیش ساخته سنگ مصنوعی کورین

براکت قو

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
براکت موج

براکت موج

۲۶۰,۰۰۰ تومان
پا ستون اوریال

پا ستون اوریال

۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان
پا ستون رومی (فلت)

پا ستون رومی (تخت)

۱,۶۵۶,۰۰۰ تومان
پا ستون گرد

پا ستون گرد

۶۷۰,۰۰۰ تومان یک جفت
پا ستون نیم گرد

پا ستون نیم گرد

۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان یک جفت
  • سر ستون آمیتیس
  • سر ستون سنگ مصنوعی آمیتیس

سر ستون آمیتیس

۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان
سر ستون رز

سر ستون رز

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
سر ستون رومی (تخت)

سر ستون رومی (تخت)

۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان
سر ستون سرو

سر ستون سرو

۱,۳۱۵,۰۰۰ تومان
سر ستون کاخ

سر ستون کاخ

۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان یک جفت
سر ستون نگین

سر ستون نگین

۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان
سر ستون یونیک

سر ستون یونیک

۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان