بررسی فاکتور های علمی و فنی سنگ مرمریت دهبید

سنگ دهبید شایان

در جداول زیر که در آزمایشگاه های تخصصی دانشگاه تهران بنا بر درخواست سنگ وزین جهت بررسی فنی و علمی ساختار سنگ مرمریت دهبید ارائه گردیده است، میتوانید تمامی فاکتور های فنی و ساختاری سنگ مرمریت دهبید شایان را ملاحظه کنید. این تحقیقات بنا بر درخواست یکی از مشتریان به جهت پیشبرد اصولی و نتخاب صحیح مصالح صورت گرفته است.

از جمله موارد که در جداول زیر بررسی شده است شامل مشخصات فیزیکی، عناصر موجود در سنگ، مقاومت کششی – سایشی و خمشی در دما های متفاوت ، میزان جذب آب، تخلخل و چگالی بررسی گردیده است.

Shayan Marble Physical Characteristics
EUROPEAN STANDARD: DIN EN 12371: 2010

Test itemsTest methodsTest results
Petrographic descriptionEN 12407:2007Sedimentary (Marble) Fractured.
Apparent densityEN 1936:20062700 kg/m³
Open porosityEN 1936:20060.41%
Water absorptionEN 1295:20080.15%

Determination of Frost Resistance
EUROPEAN STANDARD: DIN EN 12371: 2010
Summary of test results
(Average value)

Flexural strength in natural conditionEN 12372: 20067.67 MPa
Flexural strength after 120 cycles freeze/thawEN 12371:2010
EN 12372:2006
6.27 MPa18.25
Compressive strength in natural conditionEN 1926:200663.92 MPa
Compressive strength after 120 cycles freeze/thawEN 12371:2010
EN 1926:2006
43.78 MPa31.37
Static modulus before testingEN 1414619.20 GPa
Static modulus after 120 cycles freeze/thawEN 1414618 GPa6.25
Dynamic Modulus before testingEN 1458045.44 GPa
Dynamic Modulus after 120 cycles freeze/thawEN 1458041.87 GPa7.85

Shayan Marble Chemical Characteristics

SiO20.57 %LoI43.46 %
Al2O30.04 %SO30.026 %
Fe2O30.41 %Cl67 ppm
CaO54.49 %Ba173 ppm
Na2O0.12 %Sr221 ppm
K2O0.11 %Cu14 ppm
MgO0.43 %Zn15 ppm
TiO20.006 %Pb40 ppm
MnO0.001 %Ni28 ppm
P2O50.085 %Cr2 ppm

سنگ های مرمریت در سنگ وزینانتشار در: 13 مهر, 1399
بروز رسانی در: 1 تیر, 1400
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 41 = 44

ضامن کیفیترضایت و اطمینان خاطر از خرید
تحویل سریعبارگیری از نزدیک ترین محل تولیدی
ضامن قیمت راهبرد ما، سود کمتر - فروش بیشتر
باشگاه مشتریانتخفیفات - شرایط ویژه فروش