شگفتانه سنگ وزین

محصولات ارائه شده در این قسمت با تضمین قیمت حداقل ۱۵درصد پایین تر از قیمت بازار ارائه میشود. این محصولات شامل سنگ های ساختمانی و مصنوعات سنگی میباشد. دلیل ارائه این محصولات به قیمت های پایین تر بنا به نوع محصول میتواند متفاوت باشد که یکی از عوامل زیر میباشد.

 • پویا سازی کسب و کار و چرخه عرضه و تقاضا با هدف رضایت مشتریان
 • خرید قبلی و نیاز نقدینگی
 • نیاز به تخلیه انبار برای جایگزینی با محصول دیگر
 • ایجاد انگیزه برای خرید محصولات جدید تولیدی

شگفتانه مصنوعات سنگی

 • آبنما سنگی آراد
  آبنما سنگی آراد
  محصول تخفیف خورده
  قیمت اصلی ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • آبنما سنگی گابیون
  آبنما سنگی گابیون
  محصول تخفیف خورده
  قیمت اصلی ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • آبنما سنگی پاندورا
  آبنما سنگی پاندورا
  محصول تخفیف خورده
  قیمت اصلی ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • آبنما سنگی طرح مکعب معلق
  آبنما سنگی طرح مکعب معلق
  محصول تخفیف خورده
  قیمت اصلی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • آبنما سنگی هیما
  آبنما سنگی هیما
  محصول تخفیف خورده
  قیمت اصلی ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • آبنمای سنگی مراکشی
  آبنمای سنگی مراکشی
  محصول تخفیف خورده
  قیمت اصلی ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • آبنمای سنگی فریماه
  آبنمای سنگی فریماه
  محصول تخفیف خورده
  قیمت اصلی ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • آبنما راحیل
  آبنما راحیل
  محصول تخفیف خورده
  قیمت اصلی ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

شگفتانه سنگ های ساختمانی

ضامن کیفیترضایت و اطمینان خاطر از خرید
تحویل سریعبارگیری از نزدیک ترین محل تولیدی
ضامن قیمت راهبرد ما، سود کمتر - فروش بیشتر
باشگاه مشتریانتخفیفات - شرایط ویژه فروش